Eesti Optometristide Seltsi koduleht uues kuues ja kohas

Alates veebruarist 2022 asub Eesti Optometristide Seltsi koduleht uuel aadressil ja näeb veidi teistmoodi välja. Samas on ka vana ja tuttavat palju. 

Uues leht on tehtud ka mõttega tutvustada optomeetria eriala, nii on lehel olemas rubriik “Huvitavat”, mis tutvustab optika ajalugu, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria eriala tutvustav video ja loodetavasti hakkab aeg-ajalt ilmuma ka optomeetria teemalisi kirjutisi.

Tavapäraselt on olemas koolitused, optomeetria eriala kutsestandard ja iga-aastaselt uute kolleegidega täienev vilistlaste nimistu.